Ansøgningsfrist til Carlsbergfondets uddeling af forskningsmidler i efteråret 2014:

 

 

ONSDAG DEN 1. OKTOBER 2014 kl. 16.00

 

Ansøgningssystemet er lukket for indtastning af ansøgninger.

 

Ansøgninger behandles ultimo november og Carlsbergfondets afgørelse bliver fremsendt primo december.

 
Læs Carlsbergfondets opslag for oktobertermin 2013

 

 

Carlsbergfondet yder støtte til grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab.

 

Carlsbergfondets bevillinger gives fortrinsvis til:

 

  • Postdoc-stipendier: Rejsestipendier til længere forskningsophold i udlandet (6 mdr. og derover)
  • Postdoc-stipendier: Løn til postdoc i Danmark (ved ansættelse på danske forskningsinstitutioner)
  • Forskningsinfrastruktur, herunder apparatur
  • Publikationer i tilknytning til projekter støttet af Carlsbergfondet
  • Tilskud til forskningsrejser til udlandet (f.eks. feltekspeditioner)
  • Tilskud til afholdelse af konferencer
  • Enkelte større - gerne tværfaglige - forskningsprojekter (heri kan eventuelt indgå støtte til ph.d.-studerende)

Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer.

Carlsbergfondet yder som udgangspunkt ikke bevilling til frikøb eller til ikke videnskabeligt personale.

Ansøgning kan kun indsendes i elektronisk form.


Kriterier for en ansøgnings udformning: se vedlagte mere udførlige vejledning.

You can find a guide in English here.


Bemærk

Det er kun muligt at vedlægge PDF filer. Se venligst under 'FAQ' (ofte stillede spørgsmål og svar), hvor Carlsbergfondet har samlet nogle gode råd om PDF formater.

Søger du om apparatur, vedlægges et tilbud. Søger du om midler til publicering vedlægges en kalkule og to trykkeritilbud. Tilbud, kalkuler og lignende vedlægges som PDF filer.

Forskere, der tidligere har indsendt ansøgninger ved anvendelse af ansøgningssystemet, kan fortsat logge ind med deres brugernavn og læse tidligere ansøgninger samt rette deres adresseoplysninger.

Bemærk, at brugere af systemet kun kan have én brugerprofil. Det derfor vigtigt, at du benytter den eksisterende brugerprofil, hvis du tidligere har oprettet dig på systemet.

Har du glemt din adgangskode, kan du klikke på Glemt adgangskode? Du vil da få en e-mail sendt til den e-mail-adresse, du angav under oprettelsen af din brugerprofil. Såfremt du ikke kan huske dit brugernavn eller har ændret e-mail-adresse, siden du oprettede din profil, kan du kontakte Carlsbergfondets sekretariat, som vil være dig behjælpelig.

 


Hvis du har spørgsmål til Carlsbergfondets ansøgningssystem eller oplever it-tekniske vanskeligheder, yder Fondets administration telefonisk assistance.
Ring på telefon 33 43 53 63 mellem kl. 10.00 og 15.00 alle hverdage.


FAQ (ofte stillede spørgsmål)